Rugăciune la vreme de trăsnete, fulgere sau cutremur: „Doamne, Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură…”

Publicat: 15 feb. 2023, 09:35 Autor: Camelia News
Rugăciune la vreme de trăsnete, fulgere sau cutremur: Doamne, Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură...

Rugăciune la vreme de trăsnete, fulgere sau cutremur. „Doamne, Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură…”

„Doamne,Dumnezeule, Cel ce de bunăvoia Ta ai adus toate dintru ne­ființă întru ființă, și cu puterea Ta păstrezi făptura, chivernisind lumea cu purta­rea Ta de grijă. Tu, Care din patru stihii ai așezat făptura și cu patru vremi ai încununat cur­gerea anului, fii bine­cuvântat! Că de Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soa­rele, pe Tine Te slăvește luna.Ție se su­pun stelele, pe Tine Te ascultă lu­mina, de Tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul pe ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu spre răsuflare ai revărsat aerul. Cel ce poruncești norilor și umbli pe aripile vântului. Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură. Cel ce Te atingi de munți, și ei fumegă.

Rugăciune la vreme de trăsnete, fulgere sau cutremur

Tu ești Cel ce odinioară într-un nor gros, înconjurat de fulgere și tu­net. Te-ai arătat lui Moise pe mun­tele Sinai. Tu, în vremea lui Avraam și a lui Lot. Ai trimis din cer ploaie de foc și pucioasă și pentru fărăde­legile lor nenumărate, cetățile So­doma și Gomora le-ai stricat. Mărtu­risesc dar atotputernicia Ta. Și, cu umilință plecându-mi genunchii, în­drăznesc a Te ruga. Îndură-Te de noi, păcătoșii și nevrednicii, și nu lăsa ca, pentru fărădelegile noastre cele mari, zidirea și făpturile Tale să fie înghițite de pieire! Toate vietățile așteaptă de la Tine să le dai hrană la bună vreme; dându-le Tu lor, vor a­du­na; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți; dar întorcându-Ți Tu fața, toate se vor tulbura și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce.

„Doamne, Cel ce cauți spre pământ și-l faci de se cutremură…”

Așa Doamne, milostivește-Te spre noi și fă ca arătarea puterilor Tale ne­sfârșite să nu ne fie nouă spre osândă și pieire, ci spre îndreptare și zidire, ca să cunoaștem că Tu ești singur Dum­ne­zeu adevărat, mult-mi­­lostiv și mult-îndurat. Dă-ne așadar să păstrăm pu­rurea neschimbată această cunoaștere; întărește-ne vo­ința de a păzi în toată vremea po­run­­­­cile Tale. Toarnă, Bu­nule, în inimile noastre simțirea dumne­ze­ias­că a dra­­gostei frățești către toți se­menii noș­tri, pentru ca, iubindu-ne cu ade­­vărat unii pe alții, toți să Te mărtu­risim pe Tine, Dumnezeu cel întreit în fețe. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava: a Ta­tălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor.Amin”
Publicat: 15 feb. 2023, 09:35 Autor: Camelia News
Autor: Camelia
A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. A lucrat încă din 2009 la ProSport ca intern. In…...
Pe aceeași temă