Familiile monoparentale cu dificultăţi financiare ar putea primi un ajutor social lunar

Publicat: 27 Oct. 2018, 14:57 Parenting

Familiile monoparentale al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute,  să beneficieze de indemnizaţii lunare de la 1 ianuarie.

Familiile monoparentale cu dificultăţi financiare ar putea primi un ajutor social lunar. „Familiile monoparentale aflate în situaţie de dificultate al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe ţară au dreptul la un sprijin financiar ca formă de asistenţă socială. Sprijinul financiar se asigură prin acordarea unei indemnizaţii lunare cu întreţinere, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în suma netă echivalentă cu nivelul salariului minim brut pe ţară la data stabilirii dreptului”, se arată în proiectul de lege.

Iniţiatorii propun ca valoarea indemnizaţiei să se modifice corespunzător cu modificarea salariului minim brut pe ţară.

”Familiile monoparentale aflate în situaţie de dificultate beneficiază de indemnizaţia lunară de întreţinere în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare”, mai prevede proiectul de lege.

În situaţia în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20%/semestru, se poate solicita acordarea dreptului la formele de sprijin prevăzute de prezenta lege numai după începerea anului şcolar următor, se mai menţionează în iniţiativa legislativă.

Proiectul de lege defineşte noţiunea de familie monoparentală astfel: „familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere, în vârstă de până în 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ-cursuri de o zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc împreună”.

De asemenea, iniţiativa arată că persoana singură din familia monoparentală este persoana care „este necăsătorită; este văduvă; este divorţată; al cărei soţ/soţie este declarat/ă decedat/ă prin hotărâre judecătorească; al cărei soţ/soţie se află în situaţiile prevăzute la art 178 lit c sau d din legea nr 287/2009; al cărei soţ/soţie este arestat/ă preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor; nu a implinit vârsta de 18 ani şi se află în una din situaţiile prevăzute la art 1-5; a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii aflaţi în situaţiile prevăzute la 1-5; a împlinit vârsta de 18 ani şi asigură întreţinerea propriilor fraţi minori, deoarece părinţii au decedat, sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, sunt arestaţi preventic pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă (…); este bunic/ă, unchi/mătuşă singur/ă care asigură întreţinetea propriilor nepoţi”.

Continuarea articolului »

Publicat: 27 Oct. 2018, 14:57 Parenting
Pe aceeași temă