Ajutor de deces 2020. Acte necesare, modificări de ultimă oră

Publicat: 29 ian. 2020, 11:01 Autor: alina.serea News
Ajutor de deces 2020. Acte necesare, modificări de ultimă oră

Valoarea pentru ajutor de deces a fost majorată în 2020. Iată care sunt actele necesare și cine poate obține ajutor de deces

Valoarea ajutorului de deces pentru asiguraţi sau pensionari creşte în acest an la 5.429 lei, conform Legii bugetului asigurărilor de stat pentru 2020 publicate în Monitorul Oficial. Şi cuantumul indemnizaţiei pentru rudele celor decedaţi va fi majorat la 2.715 lei.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul stabilit în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. Ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de cel mult trei zile de la data solicitării.

Cine poate solicita ajutorul de deces 2020

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

a) soţul supravieţuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

Acte necesare ajutor de deces 2020

Cererea și actele doveditoare se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului Municipiului București unde domiciliază familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social. Ajutorul se suportă din bugetul local și poate fi acordat în bani și/sau în natură.

În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Cine poate încasa sumele restante în cazul pensionarilor decedați

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți moștenitori testamentari, în condițiile dreptului comun.

Acte necesare:

 • cerere-tip;
 • certificatul de deces, în original şi în copie;
 • actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
 • certificatul de moştenitor (original şi copie);
 • copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Citește și: Cancerul, principala cauză de deces în țările dezvoltate

Publicat: 29 ian. 2020, 11:01 Autor: alina.serea News
Pe aceeași temă