Mai mulți bani de la stat pentru români. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Publicat: 19 Dec. 2019, 10:07 News
Mai mulți bani de la stat pentru români. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Începând din 2020, ajutorul de deces va fi majorat potrivit proiectului de buget al asigurărilor sociale, lansat de Guvern în dezbatere publică.

Concret, potrivit proiectului privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, ajutoarele de deces ar putea fi oferite astfel:

-5.429 lei, asiguratului sau pensionarului (cu 266 de lei mai mult decât în anul 2019, când se acordau 5.163 de lei);
-2.715 lei, unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (cu 133 de lei mai mult decât în 2019, când se acordau 2.582 de lei).

De asemenea, și în 2018 au fost înregistrate creșteri semnificative privind ajutorul acordat din partea statului în cazul decesului unei persoane. Astfel, în 2018 s-au acordat 4.162 de lei pentru decesul asiguraților (cu peste 1000 de lei mai mult față de anul 2017), iar pentru decesul unui membru de familie al acestora a fost oferită suma de 2.081 de lei (cu peste 500 de lei mai mult față de 2017).

Ajutorul de deces se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită soţului supravieţuitor, copilului, părintelui, tutorelui, curatorului sau oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile cauzate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Potrivit legii, membrii familiei sunt considerați soţul/soţia, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani (sau până la 26 ani dacă îşi continuă studiile), copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Actele necesare acordării ajutorului de deces:

-cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
-certificat de deces (original şi copie);
-act de identitate al solicitantului (original şi copie);
-acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul -care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
-dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
-act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
-adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Publicat: 19 Dec. 2019, 10:07 News
Pe aceeași temă