Calendar ortodox 23 ianuarie. Rugăciune către Sfântul Mucenic Clement pentru iubire, roade și lumină în suflet

Publicat: 22 Jan. 2020, 13:49 News

Calendar ortodox 23 ianuarie. În data de 23 ianuarie 2020, creștinii îi prăznuiesc pe Sf. Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel (calendar creștin-ortodox), Sf. Emerentiana; Ildefons (calendar romano-catolic) și Sf. Clemente, ep. și Agatanghel (calendar greco-catolic).

Calendar ortodox 23 ianuarie. Sfântul Mucenic Clement duce o viață departe de familie

Sfântul Mucenic Clement, Episcopul Romei, a fost contemporan cu Sfinții Apostoli. El și-a pierdut mama și cei doi frați într-un naufragiu. La vârsta de 24 de ani, decide să plece după părinți și frați.

Calendar ortodox 23 ianuarie. Sfântul Mucenic Clement, aruncat în mare

Potrivit Sinaxarului, într-un an, de Paști, a botezat 424 de persoane, toate de neam mare. Pentru că nu slujit zeilor, a fost supus la multe chinuri în vremea împăratului Domitian (81-96) și ucis în anul 101, in timpul împăratului Traian (98-117). I s-a legat de grumaji o ancoră de fier și a fost aruncat în mare, potrivit crestinortodox.ro.

Calendar ortodox 23 ianuarie. Rugăciune către Sfântul Mucenic Clement

”O, Sfinte Sfinţite Mare Mucenice Clement, mult pătimitorule de chinuri amare, înfocatule mărturisitor al preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce cu neînfricoşată inimă şi cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârşirii, prin suferirea groaznicelor şi nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele Clement, care mlădiţă de vie se tâlcuieşte. Căci precum via se taie şi se curăţă la vreme şi mai multe roade aduce, aşa şi mult chinuitul tău trup, de mulţi tirani tăindu-se şi strujindu-se, plin de duhovniceşti struguri se arăta. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulţi din întunericul necredinţei la Adevăratul Dumnezeu i-ai adus şi, fii ai luminii făcându-i, în buchetul viei lui Hristos i-ai arătat şi cu roadele vredniciei în credinţă pe Stăpânul viei L-ai bucurat. Acestea şi noi, păcătoşii, înţelegându-le, cu multă umilinţă şi dragoste cădem către tine, Mare Mucenice şi mult pătimitorule, rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca şi via sufletelor noastre cea sălbatică şi neroditoare să o cureţe şi să o desăvârşească cu Sfântul Său har, spre a aduce însutit roadele dreptăţii şi ale sfinţeniei întru slava Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin”, este rugăciunea pe care trebuie să o rostești.

Publicat: 22 Jan. 2020, 13:49 News
Pe aceeași temă